Administratieve ondersteuning

onderweg naar een centrale vergaderplek

Vraag: Is het niet handiger voor de synode om in een congrescentrum te vergaderen?
Synode: Praktisch gezien is dat inderdaad handig, maar we willen de betrokkenheid van de plaatselijke kerken bij de synode niet verloren laten gaan. Daarom heeft de synode besloten nog wel een samenroepende kerk aan te wijzen. Deze kerk zal de openingsdienst van de synode verzorgen. Het echte vergaderen zal dan plaatsvinden in een congrescentrum.

gkv_logo_small Deputaten Administratieve Ondersteuning  >>