Appelzaken GS

onderweg naar heldere rechtspraak

Vraag: Tot wie moet ik mij wenden als ik bezwaar heb tegen wat mijn kerkenraad besluit ?
Synode: De kerkelijke rechtspraak verandert met de komst van de nieuwe Kerkorde. Als je er in gesprekken met je kerkenraad niet uitkomt, kun je in beroep gaan bij de classis en daarna eventueel in hoger beroep bij de generale synode. Tegen een besluit van een classis ga je in beroep bij de particuliere synode en daarna eventueel in hoger beroep bij de generale synode. Er zijn dus voortaan altijd twee mogelijkheden van beroep, niet meer drie. En er is een goede regeling vastgesteld voor alle kerkelijke rechtspraak. Want er moet helder en zuiver recht gesproken worden.

gkv_logo_small Deputaten Hoger beroep (voorheen Appelzaken) >>