Archief en documentatie

onderweg door de tijd

Vraag: Wie beheert het archief- en documentatiemateriaal van onze kerken?
Synode: Het deputaatschap Archief en documentatie heeft van ons opnieuw de opdracht gekregen om het archief- en documentatiemateriaal te verzamelen en te beheren, dat van belang is voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, met name sinds de Vrijmaking van 1944. Zij zorgt er o.a. ook voor dat de afgeronde gedeelten van de archieven van generaal-synodale deputaatschappen worden overgebracht naar het Archief en Documentatiecentrum (ADC). Zij zal de bestaande samenwerking tussen het ADC en de archiefcommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerken continueren en zo mogelijk uitbreiden. Ze dient ook de kerkelijke vergaderingen met richtlijnen en instructies voor een goed archiefbeheer.

gkv_logo_small Deputaten Archief en documentatie  >>