Betrekking buitenlandse kerken

onderweg naar het buitenland

Vraag: Hoe gaan we verder in de ontwikkeling van buitenlandse kerkelijke contacten?
Synode: Door de groei in aantal en diversiteit van de buitenlandse kerkelijke relaties wordt het steeds moeilijker deze relaties volgens de oorspronkelijke bedoeling inhoud te geven. Daarom willen we afspraken maken ‘op maat’ over de invulling van iedere relatie waarbij we hopen op een goede balans tussen wederkerigheid en het respecteren van elkaars eigen verantwoordelijkheid. Enkele buitenlandse zusterkerken hebben verschillende bezwaren en indringende vragen aan ons gesteld. De grootste zorg was wel het gezag van Gods woord en hoe onze kerken daarmee omgaan. We hebben niet kunnen toestemmen in de genoemde bezwaren, maar de zusterkerken voelden zich serieus genomen, bemoedigd en deels gerustgesteld. Ze krijgen nog uitgebreide brieven als antwoord op hun bezwaren. Wij zijn blij dat we drie nieuwe zusterkerken mochten verwelkomen: de Presbyterian Church in Uganda (PCU), de Christian Reformed Church of Sri Lanka (CRCSL) en de zusterkerkrelatie met de nationale GGRI (Indonesië).

Van het bezoek van de buitenlandse kerken is een documentaire gemaakt die u hier kunt bekijken.

gkv_logo_small Deputaten Betrekking buitenlandse kerken  >>