Commissie van Beroep in predikantszaken

onderweg naar duidelijkheid in geschillen

Vraag: Welke bevoegdheid heeft de commissie van Beroep in predikantszaken?
Synode: De commissie heeft de bevoegdheid bindende uitspraken te doen in arbeidsgeschillen. En in geschillen over de wijze van ambtsvervulling door de predikant evenals tussen predikanten en kerkenraden, waarvan is gebleken dat die niet door mediation kunnen worden beslecht. De commissie mag ook dienen als beroepsinstantie voor emeritaatszaken, wanneer er een geschil is met de Vereniging Samenwerking Emeritering (VSE). Wij hebben de commissie verzocht onderzoek te doen naar mogelijke vormen van samenwerking met de CGK en de NGK, voor zover het betreft de afdoening van arbeidsrechtelijke geschillen tussen een predikant en zijn kerkenraad.

gkv_logo_small Commissie van Beroep in predikantszaken  >>