Deputaten GS11

onderweg om hulp te bieden

Vraag: Kunnen kerken nog terecht bij GS11 voor financiële steun?
Synode: Binnen ons kerkverband zijn er kerken die financieel niet goed kunnen rondkomen. Omdat we elkaar tot een hand en voet willen zijn, hebben zij altijd de mogelijkheid gehad om bij andere kerken aan te kloppen voor hulp. Als er langdurige hulp nodig is kunnen zij dit via een aantal tussenstappen aanvragen bij het deputaatschap GS11.
Er zijn ook missionaire kerkplantingsprojecten waarvoor kerken steun vragen bij het landelijk kerkverband. Daarvoor was een andere regeling dan voor ‘gewone’ hulpbehoevende kerken. Een nieuw ‘studiedeputaatschap heroriëntatie ondersteuning kerken’ gaat deze twee regelingen in kaart brengen en hoopt op een volgende synode met een voorstel te komen voor één nieuwe regeling.

gkv_logo_small Deputaten GS11 >>