Evangelisatie en Moslims

onderweg naar de ander

Vraag: Hoe kunnen we moslims kennis laten maken met Jezus?
Synode: Als christenen willen we iedereen vertellen wie Jezus is. Daarom helpen wij mee in de Stichting Evangelie &Moslims, een interkerkelijke stichting die plaatselijke kerken en christenen ondersteunt in het bouwen aan respectvolle relaties met moslimmedelanders. We willen in de ontmoeting met moslims in woorden en daden willen laten zien dat Jezus Christus het waard is om geëerd en gediend te worden als Redder en Heer. Lees meer
over het werk van Evangelie&Moslims in hun visienota

gkv_logo_small Deputaten Evangelie en Moslims  >>