F&B

onderweg in een tijd van bezuinigingen

Vraag: Hoe staan wij er als kerken financieel voor?
Synode: Er wordt door de gezamenlijke kerken veel goed werk gedaan. En dat kost geld. Een sterke universiteit, ondersteuning van gemeentestichtingsprojecten, wereldwijde contacten, hulp voor te kleine kerken – Dit kost de kerkleden in 2014 € 31,50 per kerklid. De komende jaren wordt dat bedrag circa 5 % per jaar lager. De verwachting is dat we in 2017 op ongeveer € 27,- per kerklid uitkomen. De kerken kijken kritisch naar de uitgaven die gedaan worden. Zo zorgen we er met elkaar voor dat het betaalbaar blijft, ook in de toekomst. Voor de langere termijn is een deputaatschap ingesteld dat adviezen moet geven hoe we financieel beleid in de toekomst gaan vormgeven.

gkv_logo_small Deputaten Financiën en Beheer  >>