Geestelijke verzorging militairen

onderweg met ‘bijzondere’ predikanten

Vraag: Hoe bieden we militairen geestelijke ondersteuning?
Synode: Binnen de krijgsmacht zijn er verschillende legerpredikanten actief, ook vanuit onze kerken. Zij bieden waar nodig geestelijke verzorging. Met name wanneer militairen op uitzending gaan, is hun rol groot. Maar binnen onze kerken zijn er meer bijzondere predikanten. We hebben ook de dovenpredikant, de penitentiair predikant en de predikanten / geestelijk werkers in zorginstellingen. De meesten van hen krijgen ondersteuning en begeleiding van een eigen deputaatschap. Het is de moeite waard te onderzoeken of die ondersteuning en begeleiding nog beter kan worden wanneer we het onderbrengen in een overkoepelend deputaatschap ‘categoriaal pastoraat’.

gkv_logo_small Deputaten geestelijke verzorging militairen  >>