Kerkorde 2014

onderweg naar orde en structuur

Vraag: Waarom hebben we als kerken een Kerkorde nodig?
Synode: De kerkorde geeft weer hoe wij als kerken bepaalde zaken hebben geregeld. Met ingang van 1 juli 2015 wordt de herziene Kerkorde van kracht. In de nieuwe Kerkorde is meer aandacht voor het geestelijk leven in de gemeente. De rechtspraak is beter geregeld. Dat is belangrijk, omdat anders de burgerlijke rechter kan ingrijpen. Nieuw is ook dat de diaconie meer zelfstandig is en dat diakenen niet meer deel zijn van de ‘brede kerkenraad’. Over het ondertekeningsformulier voor ambtsdragers, het ‘bindingsformulier’, waren nog vragen vanuit de synode. Deputaten komen in januari 2015 met een aangepast voorstel.

Lees de nieuwe kerkorde 2014 hier

gkv_logo_small Deputaten Kerkorde  >>