Kerkelijke eenheid

onderweg naar eenheid

Vraag: Kunnen we als GKv één kerk worden met de NGK en/of andere kerken?
Synode: Als kerken gaan we ons zeker richten op kerkelijke eenheid met de NGK. Daarom willen we de gesprekken die we hebben, het karakter geven van samensprekingen en toewerken naar een volgende stap. Deputaten Kerkelijke eenheid krijgen ook ruimte om in te spelen op situaties waar de synode nog geen uitspraak over heeft gedaan, zoals plaatselijke samenwerking met een PKN-gemeente. Het zoeken naar samenwerking met andere gereformeerde kerken mag niet stil komen liggen.

gkv_logo_small Deputaten Kerkelijke Eenheid  >>