Liturgie en kerkmuziek

onderweg naar eeuwige lofzangen

Vraag: We krijgen een nieuw Liedboek en Kerkboek. Uit die laatste bundel zijn veel liederen geschrapt. Mogen we die nu niet meer zingen?
Synode: Een lied als ‘Ere zij God’ kunnen we gewoon blijven zingen, ook al komt het niet meer terug in het nieuwe Gereformeerd Kerkboek. Daarin is een eigen selectie gezangen opgenomen, als aanvulling op het nieuwe Liedboek. Samen met het Liedboek 2013 krijg je zo een mooie en ruime keuze aan psalmen en gezangen die passen bij ons kerk-zijn vandaag. Liedboek en Kerkboek vormen de gezamenlijke basisbundels. Maar het is de verantwoordelijkheid van elke kerkenraad om te selecteren welke liederen uit deze en andere bundels in de kerkdiensten gezongen mogen en kunnen worden.

gkv_logo_small Deputaten Liturgie en Kerkmuziek  >>