Mediazaken

onderweg met nieuwe media

Vraag: Welke mogelijkheden bieden de media om het evangelie uit te dragen?
Synode: Binnen het Nederlands Publieke Omroepbestel is er steeds minder ruimte voor radio- en televisie-uitzendingen van kerkdiensten. Deputaten hebben samenwerking gezocht met de Evangelische Omroep, waardoor in 2015 nog 5 uitzendingen mogelijk zijn, maar in 2016 is het gewoon voorbij. Als het inderdaad zover komt, dan moeten de deputaten zoveel als mogelijk samen met CGK, NGK en vGKN zoeken naar alternatieven om het evangelie via de (nieuwe) media uit te dragen.

gkv_logo_small Deputaten Mediazaken  >>