M/V in de kerk

onderweg naar vrouwen in het ambt?

Vraag: Wat is er uiteindelijk besloten over ‘de vrouw in het ambt’?
Synode: We vinden dat het rapport van de deputaten niet de goede argumenten geeft om hierover een besluit te nemen. Eerst willen we een uitgebreide bezinning over wat het ambt is. We verwachten dat dat ons verder helpt. Een deputaatschap ‘m/v en ambt’ gaat daarmee aan het werk. Daarnaast komt er een deputaatschap ‘m/v in de kerk’. Zij stimuleren en begeleiden het gesprek in de kerken over dit onderwerp. We weten dat er nu mensen teleurgesteld zijn. Anderen blijven bezorgd. We moeten elkaar vooral blijven zoeken rond dit onderwerp.’

Bekijk de documentaire over voor- en tegenstanders van vrouwen in het ambt hier.

gkv_logo_small Deputaten M/V in de kerk  >>