OOG

onderweg met een missie

Vraag: Hoeveel missionaire projecten ondersteunen we samen?
Synode: Er zijn de laatste jaren veel kerkplantings- en andere missionaire projecten ontstaan. Veel werk wordt door plaatselijke kerken of vanuit een regio ondersteund. Een aantal project krijgt landelijke steun: in de Achterhoek (Lichtenvoorde), in Amsterdam en in Amstelveen. Ook de kerken van Gent en Maastricht krijgen geld voor missionair werk. De toekenning loopt nu via een deputaatschap aanvullende steun missionaire projecten. Veel inhoudelijke taken van het oude deputaatschap OOG (ontwikkeling ondersteuning gemeenten) liggen nu bij het nieuwe Praktijkcentrum.

gkv_logo_small Deputaatschap Aanvullende steun missionaire projecten
(voorheen OOG – ontwikkeling ondersteuning gemeenten) >>