Pastorale zorg aan doven en slechthorenden

onderweg dwars door geluidsbarrières

Vraag: Hoe kunnen we de doven en slechthorende in onze kerken beter bereiken?
Synode: We zijn altijd op zoek naar nieuwe middelen en technieken om doven en slechthorenden in onze gemeenten te bereiken. Er is de laatste tijd veel veranderd in de dovencultuur. Daarom gaan deputaten het dovenwerk in de kerken opnieuw inventariseren en doordenken. Op de volgende synode doen ze verslag van wat ze hebben ontdekt en zullen ze ook met voorstellen komen om de situatie van doven in onze kerken te verbeteren. Het zou kunnen dat uit het onderzoek naar voren komt dan een samenwerking met het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) een bijdrage zou kunnen leveren aan de geestelijk verzorging van doven en slechthorenden.

gkv_logo_small Deputaten pastorale zorg aan doven en slechthorenden  >>