Probleembehandeling

onderweg zonder conflicten

Vraag: Wat te doen als de samenwerking tussen kerkenraad en predikant verstoord is?
Synode: We roepen predikanten, kerken en classes op bij (dreigende) conflicten en problemen zich zo snel mogelijk tot deputaten Bemiddeling en begeleiding te wenden (eerder: deputaatschap Probleembehandeling). Wanneer in een vroeg stadium deskundige hulp wordt ingeschakeld, kunnen problemen sneller worden opgelost. We zijn ook blij met het beroepsprofiel dat opgesteld is door de Predikantenvereniging. Dit profiel geeft zowel predikanten, kerkenraden als de TU een houvast wat de taken en de vereisten van een predikant zijn. Duidelijkheid hierover kan helpen om conflictsituaties te voorkomen.

gkv_logo_small Deputaten probleembehandeling  >>