Relatie kerk en overheid

onderweg naar geborgenheid

Vraag: Hoe gaan we om met de verschillende samenlevingsvormen?
Synode: De vraag is vooral wat volgens de Bijbel een huwelijk is. De synode heeft gezegd dat in onze maatschappij het burgerlijke huwelijk het meest geschikt is als wettelijke basis van het ‘huwelijk in Bijbelse zin’. Als man en vrouw toch kiezen voor een geregistreerd partnerschap, mogen we van hen een extra belofte van levenslange trouw vragen. Maar misschien kunnen we beter, met andere kerken samen, werken aan eigen huwelijksregels. Daarover studeren deputaten de komende drie jaar verder. Om kerkenraden intussen alvast wel een helpende hand te bieden, wordt hun aanbevolen om van alinea 5 (Bijbelse uitgangspunten) en 6 (achtergronden van het moderne samenwonen) uit het rapport gebruik te maken.

gkv_logo_small Deputaten Relatie kerk en overheid  >>