Seksueel misbruik in kerkelijke relaties

onderweg naar veiligheid

Vraag: Wat kunnen we betekenen voor slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk?
Synode: Iedereen moet zich in de gemeente van Christus veilig kunnen weten. Toch komt het voor in de kerk dat mensen geschaad worden in hun veiligheid door machtsmisbruik of seksueel misbruik. We vinden het belangrijk dat mensen zich bewust zijn van wat er mis kan gaan in kerkelijke relaties. Daarom willen we dat het steeds onder de aandacht blijft. Het Meldpunt biedt informatie, advies en hulp aan slachtoffers. Dit is een gezamenlijke stichting van GKv, CGK en NGK. Het Meldpunt wil zich blijven ontwikkelen. Een verdere stroomlijning van de organisatie is nuttig en nodig, vooral door de groeiende belangstelling van andere kerkgenootschappen om zich bij Het Meldpunt aan te sluiten.

gkv_logo_small Deputaten seksueel misbruik in kerkelijke relaties  >>