Zending, hulpverlening en training

onderweg naar onze naaste

Vraag: Hoe versterken wij de hulp aan onze naaste?
Synode: We hebben ingestemd met de herstructurering van het zendings- en ontwikkelingshulpbeleid van het deputaatschap Zending, Hulpverlening en Training. Het doel is om over drie jaar alle zendingsinstanties onder één paraplu te krijgen, zodat de hulp en ondersteuning nog efficiënter verleend kan worden. Het loopt dan niet meer via de synode, maar binnen het Landelijk SamenwerkingsVerband maken kerken samen afspraken over mission (beleid, doelen en middelen). Ook spreken ze af hoe het kennis- en ondersteuningscentrum De Verre Naasten deze mission-activiteiten gaat ondersteunen. In de nieuwe structuur vormen de plaatselijke kerkelijke gemeenten het startpunt. Daar ligt de verantwoordelijkheid voor mission (zending).

gkv_logo_small Deputaten Zending, Hulpverlening en training  >>